Szabó Norbert

 

Szabó Norbert

 

A hangszerválasztás motívumai

 

Az előadás prezentációja
A hivatásos zongoristák 15 éves korukig átlagosan körülbelül 5500 órát töltöttek gyakorlással (Krampe 1994), az ugyanilyen korú hangszertanulók átlaga 1800 óra körül van (Sloboda és mtsai 1996). A különbség fő oka a motivációban, azon belül a motívumrendszer fejlettségének eltérésében keresendő. A rendelkezésre álló – elsősorban angolszász nyelvterületen végzett – szerteágazó motivációkutatások bőséges adatokkal szolgálnak, de az alapfokú művészetoktatás számos ponton eltérő volta miatt szükségesnek látjuk hazai mérések elvégzését is. Az előadás célja néhány olyan általunk jelentősnek tartott szakirodalom bemutatása, ahol a kutatók első sorban arra keresték a választ, hogy milyen motívumok befolyásolják a gyermekek hangszerválasztási preferenciáit. A hangszer mérete, színe, súlya, hangszíne, hangereje (Gordon, 1991), a hangszerekkel kapcsolatos nemi sztereotípiák (Buttu, 2008) a gyermek döntésének meghatározó (intrinzik) motívumai, de ahogy a korábbi kutatások is (Pickering és Repacholi) megállapították, a szülői nyomás, a tanár javaslata, továbba az hogy otthon vagy az iskolában milyen elérhető hangszerek vannak (extrinzik motívumok), dominánsabban befolyásolják a gyermek döntését.