Prof. Dr. Kerek Ferenc

 

Kerek Ferenc

 

A szegedi zeneoktatás és a zenei élet helyzete, fejlődése

Király-König Péter iskolateremtő tevékenységének hatására

 

Az előadás prezentációja
Király- König Péter (1870-1940) nevét hallva, elsősorban a sikeres, szép eredményeket felmutató szegedi zeneiskola jut eszünkbe.Sajnálatos, hogy még ma is csak kevesek előtt ismert az a gazdag szellemi, zenei örökség, amelyet K.K.P. az utókorra hagyott. Az ő pályája nagyon különösen alakult, mivel a véletlennek köszönhetően vált muzsikussá. Zenei tehetsége ugyan már gyermekkorában megmutatkozott, de valójában lelkészi pályára készült. Az admonti bencés kolostor teológus hallgatójaként egy tiroli nyaralóhelyen ismerte őt meg a világhírű zongoraművész Emil Sauer, aki műveit átolvasva beajánlotta őt a budapesti Zeneakadémiára Michalovics Ödönhöz, az akkori igazgatóhoz. Sikeres felvételi vizsgája után Johannes Koessler osztályába került. A Zak elvégzése után - 1893-97 , ahol zeneszerzés, orgona és karvezetés főszakon tanult - közel 8 évig a Monarchia különböző városaiban dolgozott mint korrepetíior és karmester. Szegedre a Zeneiskola élére 1904-ben került, mint országos hírű zeneszerző.1935-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig kiváló zenepedagógusként, oktatásszervezőként, igazi iskolateremtő egyéniségként vált ismertté. Mai nyelven szólva, a képzési kínálatban és a képzési struktúrában is jelentős változásokat vezetett be. Tevékenységének gazdagsága nagymértékben hozzájárult a XX. század második felétől napjainkig is jól érzékelhető szegedi zenei műhelyek magas művészi színvonalához. Az előadásomban ezt a jelentős személyiséget és munkásságának máig tartó hatását kívánom bemutatni.