Dr. Józsa Krisztián

 

Józsa Krisztián

 

Motiváció és zenetanulás

 

Önjutalmazó motivációról beszélünk akkor, amikor maga a tevékenység rejti magában a jutalomforrást. Ilyenkor azért vagyunk aktívak, azért tanulunk, azért gyakorlunk, mert magában a cselekvésben, a tanulás folyamatában rejlik az öröm, a megerősítés. A zenélésben, a zenetanulásban számtalan ilyen lehetőség rejlik. Az éneklés, a zenélés a legősibb örömtevékenységek közé tartozik. A zenei tevékenységek tehát óriási lehetőségeket hordoznak magunkban. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az ének-zene órák a legkevésbé kedvelt tantárgyak közé tartoznak. Az iskolai évek alatt ehhez a tantárgyhoz kapcsolódóan mutatnak legnagyobb mértékű motivációcsökkenést a tanulók. Feltétlenül érdemes végiggondolni, hogy milyen okok állhatnak e mögött. Vajon hol lehetne és kellene változtatni a zenetanítás gyakorlatán.